Over EMER


Wat is EMER?

EMER is een afkorting voor Europe and Middle East Region (EMER), een samenwerkingsverband van Intergroepen van Sexaholics Anonymous (SA) uit heel Europa. EMER werd opgericht op 8 december 2011 door de stemming van vijf SA Intergroepen – Vlaanderen (België), Ierland, Israël, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien hebben veel andere Intergroepen zich bij EMER aangesloten en één, Israël, is uitgegroeid tot een eigen regio. We werken nu samen als een Regionale Vergadering van 14 Intergroep Vertegenwoordigers (IGR’s), vijf Algemene Vergadering Afgevaardigden (GAD’s) en vier regionale functionarissen (voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris).

Net zoals groepen in een lokaal gebied samenkomen in een Intergroep om hun gebied te dienen, zo komen Intergroepen samen om hun regio en SA te dienen op nationaal en internationaal niveau waar het aantal Intergroepen een Regional Assembly rechtvaardigt.

(SA Service Manual (ENG), p 18)

EMER houdt elk kwartaal teleconferenties op de eerste maandag van maart, juni, september en december. Er is ook een jaarlijkse regionale vergadering (RA). Alle SA-leden zijn welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen.

Het doel van EMER

Het hoofddoel van Sexaholics Anonymous is het uitdragen van de boodschap aan de sexaholic die nog steeds lijdt. De Regional Assembly voor de regio Europa en het Midden-Oosten heeft hetzelfde doel en streeft dit na door:

  • Het vergemakkelijken van contact tussen leden en het bevorderen van de eenheid in SA, zowel in de regio als internationaal.
  • Het doorgeven van informatie tussen intergroepen en SA als geheel.
  • Het delen van middelen tussen intergroepen en het verbeteren van publieksvoorlichting.
  • Sponsoren van regionale conventies, workshops, studiemateriaal, enz.
  • Bespreken van zaken die van invloed zijn op de regio en SA als geheel.
  • Het kiezen van afgevaardigden voor de Algemene Vergadering om de regio te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van SA (GDA) en om indien nodig moties voor te leggen aan de GDA.

Vertegenwoordiging en financiën

EMER ondersteunt meer dan 280 SA-bijeenkomsten in de hele regio en mag vijf afgevaardigden sturen naar de jaarlijkse General Delegate Assembly van SA, die normaal gesproken in de Verenigde Staten wordt gehouden. EMER wordt gefinancierd door bijdragen van de intergroepen die lid zijn, en nadat het zijn eigen essentiële uitgaven heeft gedekt, geeft EMER overtollige middelen door aan SAICO (SA International Central Office). De belangrijkste uitgaven van EMER betreffen de reiskosten van haar leidinggevenden naar de jaarlijkse Regional Assembly en van haar vijf afgevaardigden naar de General Delegate Assembly.


Intergroepen in EMER

De volgende SA-intergroepen maken momenteel deel uit van EMER (vanaf juni 2023).


Hoe aansluiten bij EMER

Waarom aansluiten bij EMER

EMER helpt SA-leden zonder groep, SA-groepen en SA-intergroepen in alle landen opgenomen in de United Nations Standard Country or Area Codes for Statistical Use (M49) onder ‘Europa’ (52 landen), ‘Centraal Azië’ (5 landen), or ‘West Azië’ (17 landen, zonder Israel dat zijn eigen SA regio is), plus Egypte.

Vereisten / Voorwaarden om lid te worden van EMER

lorem ipsum

Aanvraagprocedure

Lorem ipsum


Hoe een SA groep opstarten

Lorem ipsum


Hoe een Intergroep opstarten

Lorem ipsum


Andere SA Regio’s

Lorem ipsum