De reus van 5 meter


Een van de belangrijkste ervaringen die ik had toen ik begon met het werken aan de Stappen met mijn sponsor was toen ik me realiseerde dat vechten tegen lust voor mij onmogelijk was. Ik kon niet in mijn eentje tegen lust vechten – nooit!


Het bestrijden van lustgedachten in mijn hoofd gaf de gedachte, verleiding of negatieve emotie alleen maar meer macht om me in haar macht te houden. Lust is een reus van vijf meter. In een gevecht met een reus van vijf meter zal ik altijd verliezen. In plaats van tegen lust te vechten, moest ik leren hoe ik het kon overgeven.

Mijn lust aan God afgeven

Als ik mijn lust (net als mijn wil en mijn leven) echt aan God overgeef, betekent dat dat ik me niet meer aan lust hoef vast te houden en er niet meer tegen hoef te vechten. Als ik lust vasthoud, is het voor mij onmogelijk om er vrij van te zijn. Vechten en overgave zijn echt een wereld van verschil. Om vrijheid te vinden, moest ik het vechten opgeven en mijn wil aan God overgeven. Zoals ons “Witte Boek” van Sexaholics Anonymous zegt:

“Kortom, voor ons is overgave de verandering van houding van de innerlijke persoon die leven mogelijk maakt. Het is het grote begin, het kenmerk en het wachtwoord van ons programma. En hoeveel we er ook over weten, overgave wordt pas een feit als we eenvoudigweg opgeven, loslaten en God Zijn gang laten gaan. Wanneer we onze ‘vrijheid’ opgeven, worden we pas echt vrij.”(SA “Witte Boek”, pagina 85)