Aan de Nieuwkomer


Welkom bij Sexaholics Anonymous. We zijn blij dat je hier bent.

Als je je in ons herkent en denkt dat je ons probleem ook hebt, willen we graag onze oplossing met je delen. Nieuwkomers zoals jij hebben vaak veel vragen over ons programma. Dit pamflet probeert er een aantal te beantwoorden.

Wat is SA?

Wij zijn een gemeenschap van mannen en vrouwen die onze ervaring, kracht en hoop met elkaar delen zodat we ons gemeenschappelijke probleem van seksverslaving kunnen oplossen en anderen kunnen helpen om te herstellen. Ons hoofddoel is om seksueel nuchter te blijven en andere sexaholics te helpen nuchterheid te bereiken.

(Met toestemming overgenomen uit de AA Grapevine, Inc.)

Wat is seksuele nuchterheid?

In het definiëren van nuchterheid spreken we niet voor degenen buiten Sexaholics Anonymous. Seksuele nuchterheid voor sexaholics zoals wij betekent geen seks met onszelf en geen seks met iemand anders dan de huwelijkspartner. In de nuchterheidsdefinitie van SA verwijst de term ‘huwelijkspartner’ naar iemands partner in een huwelijk tussen een man en een vrouw. Seksuele nuchterheid betekent ook geleidelijke vrijheid van de vele vormen van seksueel denken, seksuele stimulatie en lust die ons leven binnendringen. Deze vrijheid wordt gevonden door nuchter te blijven en door onze Twaalf Stappen en Twaalf Tradities te gebruiken in ons dagelijks leven.

Hoe kan ik gezond blijven zonder het hebben van een seksuele uitlaatklep?

Onze gezamenlijke ervaring is dat seksuele nuchterheid ons zal bevrijden van een dwangmatige behoefte om seksueel te zijn. We proberen het instinct voor seksuele intimiteit de juiste plaats te geven voor voortplanting en het onderhouden van gezonde banden met een echtgenoot of echtgenote. Toen we stopten met het onderhouden van lust en seksuele stimulatie, verliet de behoefte om obsessief seksueel te zijn ons.

Is SA een soort groepstherapie?

SA is geen vorm van seks- of groepstherapie. SA-bijeenkomsten worden geleid door SA-leden, die gebruik maken van onze richtlijnen voor bijeenkomsten. Er zijn geen professionele leiders bij een SA-bijeenkomst. SA is een programma voor herstel van lust- en seksverslaving gebaseerd op de principes van Anonieme Alcoholisten. Welke problemen we ook naar SA brengen, we delen een gemeenschappelijke oplossing – de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities van herstel die in gemeenschap worden beoefend op het fundament van seksuele nuchterheid.

Hoe kan ik lid worden?

Iedereen die denkt dat hij of zij een probleem heeft met lust, is welkom op de besloten bijeenkomsten van SA en kan zichzelf als lid beschouwen als hij of zij zegt het verlangen te hebben om te stoppen met lusten en seksueel nuchter te worden.

Hoeveel kost het om lid te worden?

SA-bijeenkomsten zijn gratis. Er zijn geen geldelijke verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap. We geven tijdens bijeenkomsten een ‘mandje’ door voor donaties om de huur, literatuur, koffie, enz. te betalen. In de geest van onze Zevende Traditie zijn we zelfvoorzienend door onze eigen bijdragen.

Ik geef toe dat ik overdrijf met seks. Kan ik niet gewoon een beetje minderen?

SA is er voor mensen die de controle over dit deel van hun leven kwijt zijn. We komen bij SA omdat we niet kunnen stoppen, wat onze vormen van seksueel gedrag ook mogen zijn. We hebben niet langer de mogelijkheid om te kiezen om te stoppen.

Hoe weet ik of ik verslaafd ben?

Je moet het zelf inzien. Het erkennen van onze eigen machteloosheid noemen we “de Eerste Stap doen”. In de Eerste Stap staat: “We gaven toe dat we machteloos waren tegenover lust – dat ons leven stuurloos was geworden.”

Het kost tijd en vaak veel pijn om toe te geven dat we verslagen zijn. Vroeg of laat zeggen we iets als: “Ik geef het op!” of “Ik heb hulp nodig!” of “Ik kan dit niet meer alleen!”. Elk van deze uitspraken is een erkenning van machteloosheid.

Daarom werkt het niet als we nuchter proberen te worden voor iemand anders, zoals een familielid of werkgever. We moeten aan onszelf onze nederlaag toegeven en hulp voor onszelf zoeken.

Test jezelf

Heb je eraan gedacht om hulp te zoeken voor je seksuele gedachten of gedrag, of hebben anderen je voorgesteld om dat te doen?

Heb je geprobeerd om je seksuele gedachten of gedrag onder controle te krijgen of te verminderen, maar is dat niet gelukt?

Verstoren uw seksuele gedachten of gedrag uw relatie met uw partner of uw verantwoordelijkheden tegenover anderen?

Ondanks negatieve gevolgen van uw seksueel gedrag – vernederingen, leugens, ziektes, banenverlies, arrestaties, scheidingen of immorele handelingen – bent u doorgegaan met dit gedrag?

Heb je ooit te horen gekregen dat je seksverslaafd bent of ben je gearresteerd voor een seksgerelateerd misdrijf?

Doe de volledige test (20 vragen).

Ik weet dat ik niet alleen kan stoppen. Ik heb het eerder geprobeerd en het werkte niet. Wil je zeggen dat het echt mogelijk is?

Ja, het is mogelijk. Er zijn nuchtere leden van SA over de hele wereld, zowel single als getrouwd. Samen kunnen we nuchter worden en blijven in SA, als we het programma dag per dag werken.

Wat moet ik doen om nuchter te worden?

Hoewel er geen vaste regels zijn in het SA-programma, kunnen we je wel vertellen wat wij weten over nuchter worden. We gaan naar bijeenkomsten; we werken de Stappen; we gebruiken de literatuur (zowel SA als AA); we hebben sponsors met wie we regelmatig praten. Velen van ons zijn gaan vertrouwen op een Hogere Macht die ons nuchter hou

Oké! Ik wil het proberen. Wat moet ik nu doen?

  • Neem contact op met SA. Kijk in je telefoongids voor een lokaal nummer of neem contact op met het internationale SA-kantoor.
  • Ga naar SA-bijeenkomsten, bijeenkomsten en nog meer bijeenkomsten.
  • Praat met nuchtere sexaholics en vraag hen hoe zij nuchter zijn geworden.
  • Gebruik onze programmaliteratuur: brochures, Sexaholics Anonymous, Recovery Continues, Alcoholics Anonymous en Twaalf Stappen en Twaalf Tradities. Lees onze nieuwsbrief Essay.
  • Zoek een sponsor. Dit is iemand wiens nuchterheid aantrekkelijk voor je is. Bel je sponsor regelmatig – indien mogelijk elke dag. Vraag om suggesties.
  • WERK DE STAPPEN. Je sponsor zal je laten zien hoe.
  • Zorg voor een lijst met telefoonnummers. Begin andere leden te bellen om je seksuele en lustverleidingen op te geven en om contact op te nemen als je je angstig of paniekerig voelt.
  • Bid. Vraag je Hogere Macht ’s ochtends om je “alleen voor vandaag” nuchter te houden. Zeg ’s avonds “dank je wel” voor je dag van seksuele nuchterheid. Bid telkens als je lustgevoelens krijgt.
  • Beoefen onze programmaslogans:

Het belangrijkste eerst Rustig aan Eén dag per keer Laat los en laat God Hou het eenvoudig

Denk eraan dat we ooit allemaal nieuwkomers waren en ons net zo voelden als jij nu. Reik uit en vraag om hulp. Sluit je bij ons aan, want “we zullen bij je zijn in de gemeenschap van de Geest, en je zult zeker enkelen van ons tegenkomen als je voortploetert op de Weg naar een Gelukkige Bestemming. Moge God je zegenen en je behoeden – tot dan.”

(Anonieme Alcoholisten, p.164. Gebruikt met toestemming.)

De uittreksels uit Alcoholics Anonymous zijn afgedrukt met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (AAWS)  Toestemming om deze uittreksels af te drukken betekent niet dat A.A.W.S. de inhoud van deze publicatie heeft beoordeeld of goedgekeurd, noch dat A.A.W.S. het noodzakelijkerwijs eens is met de hierin geuite meningen.  A.A. is alleen een programma voor herstel van alcoholisme – het gebruik van deze uittreksels in verband met programma’s die zijn geïnspireerd op A.A., maar die andere problemen aanpakken, of in een andere context dan die van A.A., impliceert niet het tegendeel.

SA bewerking © 1989-2002 door SA Literatuur. Overgenomen met toestemming van SA Literatuur. Copyright 2000 door Sexaholics Anonymous, Inc.